ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
17 ตุลาคม 2562
 
 
ไฟล์แนบ
 
ประกาศรายชื่อ สพท. ส่ง Video Clip
 
จำนวนผู้เข้าชม 777 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 630
ทั้งหมด 8,901,972