ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562
[ส่วนกลาง]
27 สิงหาคม 2562
 

ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกวด Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้

 

 
 
ไฟล์แนบ
 
หนังสือนำ
ประกาศ
รายละเอียด
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,158 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 635
ทั้งหมด 8,901,977