ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. จัดอบรมการพัฒนาครูผู้สอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) ภาคกลาง
[ส่วนกลาง]
08 กรกฎาคม 2562
 

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) ปีงบประมาณ 2562 ภาคกลาง รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร การอบรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการเขียนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ยกระดับความสามารถของเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศ และสร้างบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการสอนแนวใหม่อย่าง STEM Education อบรมโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนบอร์ดสมองกลฝังตัว โรงเรียนละ 50 บอร์ด และหนังสือคู่มือโรงเรียนละ 20 เล่ม จากเนคเทค สวทช. ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวนทั้งสิ้น 160 คน

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,200 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 483
ทั้งหมด 8,901,825