ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และสุขภาวะในโรงเรียน
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และสุขภาวะในโรงเรียน
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
25 มิถุนายน 2562
 

สพฐ. โดย สวก. และ ศนฐ. ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และสุขภาวะในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ รร.บางกอก พาเลซ กทม.

 
ไฟล์แนบ
 
การนิเทศบูรณาการ
การนิเทศเพศวิถีศึกษา
ทักษะการนิเทศเพศวิถีศึกษา (ห้องโบตั๋น)
เกณฑ์การประเมินตรวจแผนการสอน
สรุปเพศวิถีศึกษาและสุขภาวะ
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ๒๕๕๙
กฏกระทรวงศึกษาธิการ
 
จำนวนผู้เข้าชม 972 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 494
ทั้งหมด 8,901,836