ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สื่อนวัตกรรม เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
07 มิถุนายน 2562
 

คุณครูคณิตศาสตร์ที่สนใจสื่อนวัตกรรม ของสพฐ.

1.แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว   ป.1 - ป.6

2.ชุดแบบฝึกคิดเลขในใจ  5 ระดับ

3.แนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ BBL

4.คู่มือการเรียนรู้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

5.แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านการคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ :: http://academic.obec.go.th/group.php > เอกสาร

 
จำนวนผู้เข้าชม 2,292 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 502
ทั้งหมด 8,901,844