ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับครูผู้สอนระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคเหนือ)
[ส่วนกลาง]
10 พฤษภาคม 2562
 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับครูผู้สอนระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,786 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 445
ทั้งหมด 8,901,787