ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมการวางแผนเนื้อหาการสอนแบบบูรณาการสำหรับแบบเรียนใหม่ Klasse ระดับ A1
[ส่วนกลาง]
01 พฤษภาคม 2562
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันการแปลฯ จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง  การวางแผนเนื้อหาการสอนแบบบูรณาการสำหรับแบบเรียนใหม่ Klasse ระดับ A1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม ณ สถาบันเกอเธ่ จัดร่วมกับสถาบันเกอเธ่และสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมวิเคราะห์แบบเรียนเพื่อเลือกแบบเรียนใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2561 การประชุมออกแบบแผนจัดการเรียนรู้โดยอิงแบบเรียนใหม่ ที่จัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และในครั้งนี้เป็นการประชุมวางแผนเนื้อหาการสอน เพื่อให้ครูนำไปใช้จริงในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 นี้ โดยมี Dr. Rainer E. Wicke วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี มาให้ความรู้แก่ครูสอนภาษาเยอรมันของ สพฐ.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,350 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 448
ทั้งหมด 8,901,790