ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการความร่วมมือ ออสเตรเลีย – ไทย ความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเยาวชนในชุมชน
[ส่วนกลาง]
01 พฤษภาคม 2562
 

     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  น.ส.นิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปรับมอบหนังสือรับรองอนุญาตให้ใช้เนื้อหา และรูปภาพบางส่วนของคู่มือกู้ภัยทางน้ำออสเตรเลีย เพื่อประกอบบางส่วนของคู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยชีวิตทางน้ำ (Life Saving) ประเทศไทย  จากฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

     ในงานโครงการความร่วมมือ ออสเตรเลีย – ไทย  ความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเยาวชนในชุมชน ณ หาดป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งจัดโดยสมาคมชาวภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง สถานทูตออสเตรเลีย กองทัพเรือเรือออสเตรเลีย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย ฯพณฯอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย คุณเครก เฟอร์กูสัน กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต  ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย รองแม่ทัพเรือภาค 3 เจ้าหน้าที่อาวุโสเซิร์ฟไลฟ์เซฟวิ่ง ออสเตรเลีย  นายกสมาคมกีฬาไลฟ์เซฟวิ่ง ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากกรมกิจกรรมพลเรือน ทหารบก  ตำรวจท่องเที่ยว และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งสังกัด สพฐ. เทศบาล และเอกชน รวม 170 คน

     กิจกรรมภายในงาน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าวต้อนรับแขกมีเกียรติทุกท่าน จากนั้นเอกอัครทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย มอบหนังสือรับรอง ให้ สพฐ.  แล้วทีมงานออสเตรเลีย มอบอุปกรณ์ เสื้อชูชีพ ตัวใหม่ ให้งานป้องกันภัยสาธารณะป่าตอง ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมอบอุปกรณ์บอร์ด เสื้อชูชีพ ให้ประธานชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต ไว้ใช้ในโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเยาวชน ป้องกันการจมน้ำในเด็กๆไทย

     หลังจากนั้นเด็กและเยาวชน จำนวน 170 คน ได้ฝึกอบรม  เข้าฐานกิจกรรม จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ความปลอดภัยชายหาด  ฐานที่ 2 การช่วยเหลือจากบนบก ตะโกน โยน ยื่น และกีฬาวิ่งธงชายหาด  ฐานที่ 3 สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ การว่ายน้ำพื้นฐาน การมุดคลื่น การวิ่งเร็ว โลมาน้อย  ฐานที่ 4 สนุกกับบอร์ดช่วยชีวิต  ฐานที่ 5 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีอุปกรณ์ และไม่มีอุปกรณ์ และฐานที่ 6 ฝึกทำ CPR  ตลอดจนมีการแข่งขันไลฟ์เซฟวิ่ง สำหรับเด็กๆ  โดยทีมวิทยากรจากทหารเรือออสเตรเลีย  ชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และชมรม Surf Life Saving Australia เมื่อจบการอบรมเด็กทุกคนจะได้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึกจากประเทศออสเตรเลีย จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และปิดงานในเวลา 16.00 น.

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,438 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 449
ทั้งหมด 8,901,791