ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. ประชุมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา
[ส่วนกลาง]
29 เมษายน 2562
 
วันนี้( 29 เมษายน 2562 ) เวลา 08.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 264 คน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยมีนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวรายงานการประชุม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ขับเคลื่อน และสนับสนุนครูผู้สอนในโรงเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวันตามแนวคิดไฮสโคปได้ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ดร.วรนาท รักสกุลไทย อ.สุภาวดี หาญเมธี และ อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข ให้องค์ความรู้ลงสู่การปฏิบัติ
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,215 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 452
ทั้งหมด 8,901,794