ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. ประชุมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[ส่วนกลาง]
26 เมษายน 2562
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยจัดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับครูผู้สอนระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,340 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 454
ทั้งหมด 8,901,796