ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. ประชุมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคใต้)
[ส่วนกลาง]
05 เมษายน 2562
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยจัดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สำหรับครูผู้สอนระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าประชุม

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,536 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 456
ทั้งหมด 8,901,798