ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
[ส่วนกลาง]
01 เมษายน 2562
 
    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโดยกลุ่มพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2562
    โดยมี ท่านสุกัญญา  งามบรรจง ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย  ศึกษานิเทศก์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง ได้แก่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 45 คน
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,546 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 389
ทั้งหมด 8,901,731