ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรม Thai Science Camp
[ส่วนกลาง]
10 มีนาคม 2562
 

สำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ โดยสำนักงาน​วิชาการ​และ​มาตรฐาน​การ​ศึก​ษา​ กลุ่มส่งเสริม​การ​ศึก​ษา​สำหรับ​ผู้​มี​ความสามารถ​พิเศษ​ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์​แห่ง​ประเทศไทย​ในพระบรมราชูปถัมภ์​ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรม​ Thai​ Science​ Camp ระดับมัธยม​ศึก​ษา​ตอน​ปลาย​ ครั้งที่ 11 เพื่อ​ส่งเสริม​สนับสนุน​ให้นักเรียนที่เข้าร่ว​มกิจกรรม​เกิดความรู้​ ทักษะ​ กระบวนการสื่อสาร​ทางวิทยาศาสตร์​ รวมทั้ง​ได้ร่วมแลกเปลี่ยน​ความคิดเห็น​และ​ประสบการณ์​ในรูปแบบต่างๆ​ โดยจะช่วย​พัฒนา​ศักยภาพ​และคุณ​ลักษณะ​ทางวิทยาศาสตร์​ของ​นัก​เรียน​ตามนโยบาย​การยกระดับ​คุณภาพ​การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายและนโยบายของ​ สพฐ.​ โดยมี​ ดร.โชติมา​ หนู​พริก​ เป็นตัวแทน​ สวก.ร่วมในพิธีเปิด​ ซึ่ง​ปีนี้เป็น​ รุ่นที่​ 11​ มีนักเรียน​เข้าร่วม​จำนวน​ 150​ คน ระหว่าง​วันที่​ 9-13  มีนาคม​ 2562​ ณ​ องค์การ​พิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์​แห่งชาติ​ คลองหลวง​ จ.ปทุมธานี

 
1 2 3 4 5 6 7
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,210 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 393
ทั้งหมด 8,901,735