ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพฐ.ร่วมกับชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ Life saving
[ส่วนกลาง]
05 มีนาคม 2562
 
     สพฐ.ร่วมกับชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การช่วยชีวิตทางน้ำ Life saving ระหว่าง 3 - 8 มี.ค.62  ครั้งที่ 4  ภาคกลาง โดยมีนางพรพรรณ โชติพฤกษวัน รอง ผอ.สวก เป็นประธานเปิด และ ผศ.พิทยา บุญคงเสน  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ ผู้ประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางน้ำของสถานศึกษา จาก 27 จังหวัด แบ่งเป็น สพป. 27 เขต สพม.13 เขต รวมทั้งสิ้น 50 คน
     วิธีการฝึกอบรมเน้นการฝึกปฎิบัติจริง ควบคู่กับการบรรยายให้ความรู้  ตามคู่มือ การช่วยชีวิตทางน้ำ Life saving ที่ สวก.ร่วมกับชมรม จัดทำขึ้น  ครอบคลุมเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำพื้นฐานการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอด การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยฝึกปฏิบัติทั้งในสระว่ายน้ำ ทะเล รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเข้มข้น
     ทั้งนี้ผู้ฝึกอบรมทุกท่านจะต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพื่อนำความรู้  ความสามารถ และทักษะ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนหรือเยาวชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยชีวิตคนตกน้ำได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,473 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 395
ทั้งหมด 8,901,737