ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
18 ธันวาคม 2562
การอบรมครูสอนภาษาเยอรมัน (สัญจรภาคใต้) ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
08 พฤศจิกายน 2562
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,740
ทั้งหมด 8,911,162