ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การอบอรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ (C4T online)
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
26 พฤษภาคม 2563
อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
12 พฤษภาคม 2563
Download เกียรติบัตรคณะทำงาน DLTV ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
01 พฤษภาคม 2563
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
21 กุมภาพันธ์ 2563
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,977
ทั้งหมด 8,911,399