ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
03 สิงหาคม 2563
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
29 มิถุนายน 2563
การอบรมครูออนไลน์ เรื่องการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
25 มิถุนายน 2563
อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
17 มิถุนายน 2563
สื่อประกอบการอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
02 มิถุนายน 2563
การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
01 มิถุนายน 2563
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,103
ทั้งหมด 8,911,525