ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
17 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในประเทศไทย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
04 พฤศจิกายน 2563
เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
02 พฤศจิกายน 2563
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T)
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
02 กันยายน 2563
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,862
ทั้งหมด 8,911,284