ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที่ 2
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
07 มิถุนายน 2564
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
23 มีนาคม 2564
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
25 กุมภาพันธ์ 2564
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (โรงเรียนกลุ่มที่ 2)
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
23 กุมภาพันธ์ 2564
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
03 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
30 พฤศจิกายน 2563
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,207
ทั้งหมด 9,296,053