ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
[ส่วนกลาง]
01 - 15 พฤศจิกายน 2560
 

ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เข้ามาดำเนินการในระบบในทันตามกำหนดเวลานี้ด้วย

 
จำนวนผู้เข้าชม 673 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 272
ทั้งหมด 8,945,326