ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนและนักเรียน ณ กรุงเทพมหานคร
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
03 - 07 พฤษภาคม 2564
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,064 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,648
ทั้งหมด 10,353,843