ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
การคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2564 รอบปกติ (กลุ่มที่ 2)
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
19 - 22 กุมภาพันธ์ 2564
 

เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ กระบี่ ชุมพร

 
จำนวนผู้เข้าชม 450 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,867
ทั้งหมด 10,134,637