ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2564 รอบปกติ (กลุ่มที่ 1) ณ จังหวัด อุดรธานี
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
04 - 06 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 402 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,615
ทั้งหมด 10,134,385