ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2564 รอบปกติ (กลุ่มที่ 2) ณ จังหวัด กระบี่
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 375 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,100
ทั้งหมด 10,134,870