ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประชุมสร้างเครื่องมือการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - 6 และการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้น ม.1 - 3 (รอบที่ 2)
[สถาบันภาษาไทย]
22 - 27 เมษายน 2561
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,365 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 480
ทั้งหมด 8,945,534