ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
[สถาบันภาษาไทย]
08 - 12 มกราคม 2561
 

สำนักอำนวยการได้ประสานกับสถานบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากสถาบันภาษาไทยมีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรม จากนั้นจึงจัดส่งรายชื่อให้สำนักอำนวยการลงพื้นที่บัญทึกภาพกิจกรรมของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่ต่อไป สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึดได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 เวล่า 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ.3 ชั้น 4 ผู้ประชุมประกอบด้วยผู้รงคุณวุฒิด้านภาษาไทย 

 
จำนวนผู้เข้าชม 664 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 302
ทั้งหมด 8,945,356