ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1
[ส่วนกลาง]
13 - 15 มกราคม 2561
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,157 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 470
ทั้งหมด 8,945,524