ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
[ส่วนกลาง]
17 - 20 ธันวาคม 2560
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 876 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 468
ทั้งหมด 8,945,522