ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
 
 
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
13 มกราคม 2561
 

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 984 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 440
ทั้งหมด 8,945,494