ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตรวจสอบ รร. ICU กลุ่มเร่งด่วนด้านกายภาพ
 
 
ตรวจสอบ รร. ICU กลุ่มเร่งด่วนด้านกายภาพ
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
01 เมษายน 2560
 

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลโรงเรียนในโครงการ ICU (เฉพาะกลุ่มเร่งด่วนและไม่ฉุกเฉินด้านกายภาพบางรายการ เพื่อประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561)

 
ไฟล์แนบ
 
ตรวจสอบ รร. ICU กลุ่มเร่งด่วนด้านกายภาพ
 
จำนวนผู้เข้าชม 762 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 424
ทั้งหมด 8,945,478