ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
13 มกราคม 2561 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
14-16 ธันวาคม 2560 ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยติตตามหนังสือยืมเรียน
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
01 เมษายน 2560 ตรวจสอบ รร. ICU กลุ่มเร่งด่วนด้านกายภาพ
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
< 1 2 3 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,998
ทั้งหมด 8,911,420