ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิชาภาษาอังกฤษ หน้า 3
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
06 กรกฎาคม 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้

วิชาภาษาอังกฤษ   

Grammar Booklet 

      Level 1 

                               
  Superman is great.  

Are there three ducks
in the pond?

  Can you dance?   A monster with
one eye,
three mouths
 

You and I go to school.

  Sorry! I haven't got
any money
  A doll or the doll?            

      Level 2 

                               
  What are those stars?   What a modern big red car!   Sometimes he shouts angrily.   What kind of food
do you like
?
  Whose pets?   Where are you?   Give me some milk
and some eggs, please
.
           
                                   
  Who is doing what?   How deep...?   We would like some
iced coffee
.
  I am happy in
my garden
  One or first?                    

      Level 3

                               
  A good plan  

The three little bears

  Who is stronger?   Why do you want
to be the winner?
 

Have you seen batman?

  She is singing.   I'm Thai.            

     

หน้า 1  |  หน้า 2  |  หน้า 3  |  หน้า 4

 
จำนวนผู้เข้าชม 436 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,427
ทั้งหมด 10,370,810