ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
เอกสาร คู่มือ แนวทาง การอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
30 ธันวาคม 2563
 

 

                         
หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561   แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561   การผลิต การเลือก และการใช้หนังสือเพื่อสนองหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                  

 

     
เขาทำหนังสือกันอย่างไร   เอกสารการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน การอนุรักษ์หนังสือ   คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

                            

คู่มือการเขียนเรื่อง
บันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็ก

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน          

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 311 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 313
ทั้งหมด 8,945,367