ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
หลักสูตรปฐมวัยและเอกสารประกอบหลักสูตร (สื่อสำหรับครู)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
27 พฤศจิกายน 2563
 
         
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 
หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล
 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
 

 

                 
Early Chiladhood Curriculum B.E. 2560 (A.D.2017)
                 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 571 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 299
ทั้งหมด 8,945,353