ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิชาวิทยาศาสตร์
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
13 พฤษภาคม 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้

วิชาวิทยาศาสตร์

 

ระดับประถมศึกษา

  NEW   NEW   NEW   NEW      
               
  แบบสอนอ่าน
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
เล่ม 1 ตอน 1
  วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
เล่ม 1 ตอน 2
  แบบสอนอ่าน
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
  รอบตัวเรา        
              หน้าถัดไป       

 

ระดับมัธยมศึกษา

  NEW   NEW   NEW      
     

 
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์   การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า : ไฟฟ้าตั้งแต่กรีกจนถึงสมัยคูลอมบ์   โลกของแมลง        
                   

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 440 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 445
ทั้งหมด 8,945,499