ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
14 กรกฎาคม 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้

วิชาภาษาไทย


ระดับมัธยมศึกษา (กวีนิพนธ์ วรรณคดี วรรณกรรม)

       
เทศนาเสือป่า   ราชาธิราช   พระร่วง   วาสิฏฐี ภาคสวรรค์   เวนิสวาณิช  
           
ขุนช้าง ขุนแผน   เสด็จประพาสต้น   สามก๊ก          


 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 576 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,821
ทั้งหมด 10,371,204