ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิชาภาษาไทย
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
19 มกราคม 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้

วิชาภาษาไทย


ระดับประถมศึกษา

    NEW   NEW   NEW   NEW    
              
    นิทานเด็กชายแดน   นิทานสำหรับเด็ก เล่ม 1   ิทานสำหรับเด็ก เล่ม 2   ิทานสำหรับเด็ก เล่ม 3  
                หน้าถัดไป    

ระดับมัธยมศึกษา (กวีนิพนธ์ วรรณคดี วรรณกรรม)

 

  NEW   NEW   NEW   NEW   NEW   NEW   NEW    
                      
  ไชยเชษฐ์   สังข์ทอง   ไกรทอง   คาวี   มณีพิชัย   สังข์ศิลป์ชัย   เงาะป่า    
                          หน้าถัดไป     

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,052 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 337
ทั้งหมด 8,945,391