ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
14 กรกฎาคม 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้

วิชาสังคมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

 

         
  วานรกตัญญู   ห้าสหาย   แพะเจ้าปัญญา   พญาช้างเผือกกับ
พรานป่า
  กาละโมบ
         
  บันทึกถึงเพื่อน   กวาง เต่า นกกระเต็น   ครุฑกับนาค   พญานกแขกเต้าผู้รู้คุณ   นกกระทาบัณฑิต
         
  หนูจ๋า..อย่าทิ้ง   นครไร้วินัย   สี่พี่น้อง   เจ้าพ่อหลังตุง   ดอกไม้สีขาว
                   
         
  บ้านเขา บ้านเรา   ฤาษีกับลิง 1
ตอน ปราบลิง
  ฤาษีกับลิง 2
ตอน ชิงตำแหน่ง
  ฤาษีกับลิง 3
ตอน หัวหน้าใหม่
  ฤาษีกับลิง 4
ตอน อยู่อย่างลิง
             
  ชาติไทยของเรา   เกาะกลับใจ   แม่น้ำศักสิทธิ์   บำเหน็จความดี   ที่ว่าดี ดีนั้น เป็นฉันใด
เล่ม 1
                 
  หนังสือภาพ
ประวัติศาสตร์ไทย
ยุคโบราณ - ปัจจุบัน
               
                   
                   


หน้า 1  |  หน้า 2  

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,319 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 235
ทั้งหมด 10,354,857