ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
14 กรกฎาคม 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้

วิชาภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา

             
ภาพภาษิตไทย (ป. 3 - 4)   เที่ยวกับเมธี (ป. 3 - 4)   อุดมเด็กดี (ป. 5 - 6)   นิทานสุภาษิตคำกลอน   ชาวนาไทย  
                   
                                
รวมบทอ่านร้อยกรอง
เล่ม 1 (ป. 1 - 2)
  สังข์ทอง ตอน ตีคลี
(ป. 3 - 4)
  หลวิไชย - คาวี
(ป. 3 - 4)
 

จดหมายจากพี่แก้ว 
(ป. 3 - 4)

  ลูกสัตว์ต่าง ๆ
(ป. 3 - 4)
 
         
ดอกสร้อยแสนรัก   เป็ดหาย (ป. 1 - 2)    ยายกะตา (ป. 1 - 2)   มือของฉัน (ป. 1 - 2)   ก่ง (ป. 1 - 2)  
                   
             
ตุ๊กตายอดรัก (ป. 1 - 2)   ใจดีสู้เสือ (ป. 1 - 2)   อยากมีปีก (ป. 1- 2)   ได้ที่ขี่แพะไล่ (ป.1 - 2)   กระต่ายแหย่เสือ (ป. 1- 2)  
                   

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,584 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,838
ทั้งหมด 10,371,221