STEM Education

 

 ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรุ้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559

ภาคเหนือ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ดาวน์โลดภาพได้ที่นี่   <<คลิกที่นี่>>

 

 รายชื่อโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนที่โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม 154 โรงเรียนดูแล (แยกตามภูมิภาค)

      ภาคอีสาน (เหนือ)      <<คลิกที่นี่>>

      ภาคเหนือ <<คลิกที่นี่>>
      ภาคอีสาน (ใต้) <<คลิกที่นี่>>
      ภาคใต้                 <<คลิกที่นี่>>
      ภาคกลาง   <<คลิกที่นี่>>
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

 

รายชื่อโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาปี 2559 (แยกตามภูมิภาค)
      ภาคอีสาน (เหนือ)      <<คลิกที่นี่>>
      ภาคเหนือ <<คลิกที่นี่>>
      ภาคอีสาน (ใต้) <<คลิกที่นี่>>
      ภาคใต้                 <<คลิกที่นี่>>
      ภาคกลาง   <<คลิกที่นี่>>
  ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาประจำจังหวัด 154 โรงเรียน   <<คลิกที่นี่>>

รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา 78 โรงเรียน  <<คลิกที่นี่>>

รายชื่อโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 โรงเรียน  <<คลิกที่นี่>>

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

v ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ STEM Education  ปี 2559      <<คลิกที่นี่>>

 ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

v ประกาศรายชื่อทีมคณะทำงานพิเศษ (Smart STEM Team สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก.สพฐ.โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559 สพฐ.   <<คลิกที่นี่>>

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559