กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาพุทธิพิสัยหรือสมอง

 เรียนรู้ก่อนทำกิจกรรม

  10 HEAD ACTIVITIES

     - ครอสเวิร์ดจำนวน  (wordPDF)

     - บ้านที่สองของฉัน (wordPDF)

     - เครื่องบินกระดาษ (wordPDF)

     - บทพูด ปลูกปัญญา (wordPDF)          

     - รางลูกแก้วทำมือ (wordPDF)  

      - มองประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสี (wordPDF)

      - ปัญหาโลก ปัญหาเรา (wordPDF)

      - คิดแบบกบนอกกะลา (wordPDF)

      - สนุกกับเครื่องร่อน  (wordPDF)

      - โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ (wordPDF)

  คณะทำงาน