ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สรุปรายชื่อโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- ภาพรวมจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 9 กันยายน  2559

 

 - รายชื่อโรงเรียนรายเขต  <<ดาวน์โหลดได้ที่นี่>>

 

ข้อมูล ณ วันที่  10 สิงหาคม 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 กิจกรรม "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านการพัฒนาพุทธิพิสัยหรือสมอง

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

    

  

สื่อประชาสัมพันธ์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

   - แผ่นพับ

   - โปสเตอร์

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อโรงเรียนนำร่อง 3,831 โรง
ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 

1. โรงเรียนสังกัด สพป. จำนวน  3,437  โรง

2. โรงเรียนสังกัด สพม. จำนวน  384  โรง

3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน  10  โรง

 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 þ แนะนำการจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้างต้น
เติมข้อมูลตามแบบฟอร์ม และส่งกลับมาที่
moderateclassroom@gmail.com


ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 10.15 น.