แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข

สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

        ไฟล์   1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

        ไฟล์   1 , 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

        ไฟล์   1 , 2

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

         ไฟล์ 1 , 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

         ไฟล์ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

         ไฟล์ 12