ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
บริการของ สพฐ.
                             
    e-filing
    e-transport
 
ปฏิทินงาน สวก.
มีนาคม 2017
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 115
บุคคลทั่วไป : 115
สมาชิก : 0

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดต่อได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5511-5 (ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

หากต้องการติดต่อสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ติดต่อได้ที่

ที่ตั้ง : อาคารสพฐ. 3 ชั้น 3-7 กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

อีเมล์: academic04010@gmail.com

 
 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโทร. 0 2288 5739
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปโทร. 0 2288 5722-29

กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
โทร. 0 2288 5774-76
 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้โทร. 0 2288 5734-38
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ
โทร. 0 2288 5772-73
 กลุ่มพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวโทร. 0 2288 5751-53
 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้โทร. 0 2288 5765-66
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โทร. 02288 5767-68
 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษโทร. 0 2288 5762-64
 สถาบันภาษาไทยโทร. 0 2288 5746-47
 สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีนโทร. 0 2288 5748-50
 สถาบันสังคมศึกษาโทร. 0 2288 5740-41
 สถาบันวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2288 5770-71

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
โทร. 0 2288 5730-32
 
  
 
แบนเนอร์
สื่อออนไลน์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนบูรณาการ 200 ชม.