Happy Reading Info.
 
 รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557
จำนวน  15  แห่ง 

 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ที่

โรงเรียน

สังกัด

1

อนุบาลคลองท่อม

สพป.กระบี่

2

อนุบาลเมืองเชียงราย

สพป.เชียงราย เขต 1

3

บ้านดอนสูง

สพป.ตราด

4

วัดทุ่งสว่าง

สพป.นครราชสีมา เขต 1

5

บ้านท่าเรือ

สพป.ภูเก็ต

6

ชุมชนบ้านบ่อประดู่

สพป.สงขลา เขต 1

7

วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)

สพป.สมุทรสาคร

8

วัดถนน

สพป.อ่างทอง

 

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ที่

โรงเรียน

สังกัด

1

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

สพม.6 (ฉะเชิงเทรา)

2

นารีนุกูล 2

สพม.29 (อุบลราชธานี)

3

โนนคูณวิทยาคาร

สพม.30 (ชัยภูมิ)

4

นางรองพิทยาคม

สพม.32 (บุรีรัมย์)

5

เมืองมายวิทยา

สพม.35 (ลำปาง)

6

จักรคำคณาทร

สพม.35 (ลำพูน)

7

วังทองพิทยาคม

สพม.39 (พิษณุโลก)

 

 
 

ประกาศ

ผลการคัดเลือกโรงเรียนและยุวทูตการอ่านดีเด่น
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียน และสถานศึกษาปี ๒๕๕๖ 

        ด้วยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้ร่วมกับ ๔ องค์กรหลักด้านการศึกษาคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)กระทรวงศึกษาธิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียน และสถานศึกษา ขณะนี้คณะกรรมการโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามประเมินผล พร้อมคัดเลือกโรงเรียน / สถานศึกษาและยุวทูตการอ่านประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้   [Happy Reading]