เอกสารเผยแพร่(เมนูซ้ายมือ)
pptบรรยายผอ.กนก (โรงแรมอะเดรียติก) (6 ก.ย. 56)  
PPTบรรยายดร.วีระเดช (โรงแรมอะเดรียติก) (6 ก.ย. 56)  
PPTรองฯเบญจลักษณ์ (โรงแรมอะเดรียติก)ตอน 2 (6 ก.ย. 56)  
 PPTรองฯเบญจลักษณ์ (โรงแรมอะเดรียติก)ตอน 1(6 ก.ย. 56)  
เขียนได้ลายมือสวย(27 ก.ย. 55)  
คำพื้นฐานภาษาไทย (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓(20 มี.ค. 55)  
คู่มือการเรียนการสอนอ่านเก่ง อ่านเร็ว ตอนที่ ๔(20 ก.พ. 55)  
คู่มือการเรียนการสอนอ่านเก่ง   อ่านเร็ว ตอนที่ ๓(20 ก.พ. 55)  
คู่มือการเรียนการสอนอ่านเก่ง   อ่านเร็ว ตอนที่ ๑ ต่อตอนที่ ๒(20 ก.พ. 55)  
คู่มือการเรียนการสอนอ่านเก่ง   อ่านเร็ว ตอนที่ ๑(20 ก.พ. 55)  
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่61/2554(20 ก.พ. 55)  
หนังสือเรียนปัจจุบัน(26 พ.ค. 54)  
อ่านต่อ...