Event  

  

 1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนฯ 
 2.ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 3.เอกสารประกอบการประชุม " Core Smart Trainer ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียน " 

 

เกาะติดภารกิจ สวก.
ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่ง ...
(3 ก.พ. 60)
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลสำหรับคัดกรองโรงเรียน ICU ภายใน 18 ม.ค. 60 ...
(16 ม.ค. 60)
แจ้งเพิ่มอีเมล์ติดต่อโครงการโรงเรียน ICU ...
(10 ม.ค. 60)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ...
(16 ธ.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like” ...
(20 ต.ค. 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ ...
(22 มี.ค. 60)
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัต ...
(14 ก.พ. 60)  
ดาวน์โหลดแบบวัดวัดความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้น ป.4-6 ...
(6 ก.พ. 60)  
บทอาขยานภาษาไทย ...
(26 ต.ค. 59)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมวิทยากรฟิสิกส์สัประยุทธ์ ...
(3 ต.ค. 59)

อ่านต่อ...
ภารกิจตามนโยบาย

 

    
   
 literacy PISA
   ขับเคลื่อนแนวทาง
   
  

 

 

ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา / ประกาศผล
   ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิก
เรื่อง : แจ้งแนวทางและบัญชีจัดสรรโอนเงินของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่าน[1881] (13 มี.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท
อ่าน[308] (6 มี.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (เดือนมีนาคม 2560)
อ่าน[2539] (6 มี.ค. 60)

เรียน : เพื่อทราบโดยทั่วกัน
เรื่อง : ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อ่าน[160] (3 มี.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : แจ้งรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
อ่าน[665] (17 ก.พ. 60)

อ่านต่อ...


[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

แบนเนอร์
สื่อออนไลน์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภารกิจหลัก
เรื่องน่ารู้
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมออนไลน์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 90
บุคคลทั่วไป : 90
สมาชิก : 0

เมษายน 2017
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30