Event

  

  

 1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนฯ 
 2.ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 3.เอกสารประกอบการประชุม " Core Smart Trainer ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียน " 

 

เกาะติดภารกิจ สวก.
ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่ง ...
(3 ก.พ. 60)
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลสำหรับคัดกรองโรงเรียน ICU ภายใน 18 ม.ค. 60 ...
(16 ม.ค. 60)
แจ้งเพิ่มอีเมล์ติดต่อโครงการโรงเรียน ICU ...
(10 ม.ค. 60)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ...
(16 ธ.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like” ...
(20 ต.ค. 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัต ...
(14 ก.พ. 60)  
ดาวน์โหลดแบบวัดวัดความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้น ป.4-6 ...
(6 ก.พ. 60)  
ขอเชิญสำนักพิมพ์ส่งสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ...
(30 ธ.ค. 59)  
MFA-Announcement ...
(23 ธ.ค. 59)  
SMTE ...
(21 พ.ย. 59)  

อ่านต่อ...
ภารกิจตามนโยบาย

 

    
   
 literacy PISA
   ขับเคลื่อนแนวทาง
   
  

 

 

ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา / ประกาศผล
   ประกาศรายชื่อผลงานเพื่อรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ตั้ง
          การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา
          ที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ
          ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด)
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : แจ้งรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
อ่าน[326] (17 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เรื่อง : โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559
อ่าน[572] (8 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง : การช่วยเหลือโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
อ่าน[349] (3 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
อ่าน[721] (3 ก.พ. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ
อ่าน[167] (3 ก.พ. 60)

อ่านต่อ...


[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

แบนเนอร์
สื่อออนไลน์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภารกิจหลัก
เรื่องน่ารู้
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมออนไลน์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 157
บุคคลทั่วไป : 157
สมาชิก : 0

มีนาคม 2017
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031