1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนฯ 
 2.ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 3.เอกสารประกอบการประชุม " Core Smart Trainer ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียน " 

 

เกาะติดภารกิจ สวก.
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลสำหรับคัดกรองโรงเรียน ICU ภายใน 18 ม.ค. 60 ...
(16 ม.ค. 60)
แจ้งเพิ่มอีเมล์ติดต่อโครงการโรงเรียน ICU ...
(10 ม.ค. 60)
เผยแพร่เอกสารและคลิปสาธิตเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ...
(16 ธ.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like” ...
(20 ต.ค. 59)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย วิธีแจกลูกสะกดคำ ผอ.รร.พื้นที่จังหวัดช ...
(27 ก.ย. 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ขอเชิญสำนักพิมพ์ส่งสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ...
(30 ธ.ค. 59)  
MFA-Announcement ...
(23 ธ.ค. 59)  
SMTE ...
(21 พ.ย. 59)  
บทอาขยานภาษาไทย ...
(26 ต.ค. 59)
การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดี ...
(18 ส.ค. 59)

อ่านต่อ...
ภารกิจตามนโยบาย

 

    
   
 literacy PISA
   ขับเคลื่อนแนวทาง
   
  

 

 

หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp
อ่าน[740] (11 ม.ค. 60)

เรียน : เรียนผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การขยายเวลาดำเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
อ่าน[472] (6 ม.ค. 60)

เรียน : ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต
เรื่อง : การปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นปัจจุบัน
อ่าน[282] (5 ม.ค. 60)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา:ต้นกล้า Smart Trainer Team” ปี 2560
อ่าน[798] (20 ธ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การชี้แจงความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อ่าน[738] (20 ธ.ค. 59)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

แบนเนอร์
สื่อออนไลน์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
กุมภาพันธ์ 2017
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมออนไลน์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 111
บุคคลทั่วไป : 111
สมาชิก : 0