ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
บริการของ สพฐ.
                             
    e-filing
    e-transport
 
ปฏิทินงาน สวก.
มกราคม 2017
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 72
บุคคลทั่วไป : 72
สมาชิก : 0

เว็บหน่วยงานอื่น
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักอำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาระบบบริหาร
สำนักการคลังและสินทรัพย์
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
สำนักผู้เชี่ยวชาญ
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถาบันภาษาอังกฤษ
สำนักพัฒนาการศึกษาฯ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบนเนอร์
สื่อออนไลน์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.